Մայիսյան հավաքի չորրորդ շաբաթ. ամփոփում

Մայիսի 24-27ի աշխատակարգ

Ես կարողանում եմ․Հեծանվավարություն

Նկարում ենք ամառային ճամբարը

Ես կարողանում եմ․Ներկայացնում են սովորողները