Հարթակում ծնողն է․Ճամփորդական հմտություններ․Ներկայացնում է Տիգրան Շահբազյանը/ Տիգրան Վարագը/

ԵՍ

ես