Ես ․Ուսումնական նախագիծ․ Իմ խաղալիքը

Ներկայացնում է Լևոն Ղարիբյանը

Ներկայացնում է Մարի Մուրադյանը

Ներկայացնում է Մարգարիտա Սանթուրյանը

Իմ խաղալիքը․ Ներկայացնում է Ասլանյան Միլանան

Իմ խաղալիքը․ Ներկայացնում է Սյունե Բադալյանը

Իմ խաղալիքը․ Ներկայացնում է Էլինա Ուռումյանը

Իմ խաղալիքը․Ներկայացնում է Սամսոն Կոստանդյանը

Իմ խաղալիքը․Ներկայացնում է Աբտոյան Գայանեն

Իմ խաղալիքը․Ներկայացնում է Բադալյան Սոֆան

Իմ խաղալիքը․Ներկայացնում է Հեսու Պետրոսյանը

Իմ խաղալիքը․Ներկայացնում է Գևորգյան Սուրենը

Իմ խաղալիքը․Ներկայացնում է Վլադիմիր Դավեյանը

Իմ խաղալիքը․Ներկայացնում է Պարսամյան Էմիլին

Իմ խաղալիքը․Ներկայացնում է Մարիա Պողոսյանը

Իմ խաղալիքը․Ներկայացնում է Մարգարյան Էրիկան

Իմ խաղալիքը․Ներկայացնում է Անահիտ Համբարձումյան