Ես ուսումնական նախագիծ․ Իմ անունը

Իմ անունը․Ներկայացնում է Աբտոյան Գայանե

Իմ անունը․ Ներկայացնում է Սամսոն Կոստանդյանը

Իմ անունը․Ներկայացնում է Գևորգյան Սուրենը

Իմ անունը․ Ներկայացնում է Սոֆա Բադալյանը

Իմ անունը․Ներկայացնում է Մարի Մուրադյանը

Իմ անունը․Ներկայացնում է Պարսամյան Էմիլին

Ընտանեկան առցանց ամառային ճամբար․ Հունիսի 12-19

Մասնակիցներ-վեց տարեկաններ և ծնողներ

Հանդիպման օրը-հունիսի 12, հունիսի19․ ժամը 19․30

Վայրը- Teams հարթակ

Նախագծի նպատակը՝   նպաստել սովորողների ինքնադրսևորմանը, ինքնաբացահայտմանը, ծնողների՝ ուսումնական գործընթացի ներգրավումով զարգացնել սովորողների աշխարհճանաչողական կարողություններն ու ձևավորել շրջակա աշխարհն ու սեփական ես-ը  ուսումնասիրելու,  բացահայտելու հմտություններ ու կարողություններ:

Նախագծի խնդիրներ՝ սաների մոտ ձևավորել սեփական «ես»ի հանդեպ վստահություն, զարգացնել հաղորդակցական կարողություններ, ինքնասպասարկման հմտություններ, դրսևորել երաժշտական, մաթեմատիկական, լեզվական կարողություններ, խթանել ստեղծագործական մտածողության, երևակայության զարգացմանը:

Աշխատանքային ուղղություններ

Ես ուսումնական նախագիծ

Ես կարողանում եմ նախագիծ

Ամառային ընտանեկան դպրոց

Ծրագրի առաջին մաս․մայրենի +մաթեմատիկա

ԲՈՒԹ ՄԱՏՆ ասաց՝

եկա՜ն, եկա՜ն:
ՑՈՒՑԱՄԱՏՆ ասաց՝ ովքե՞ր եկան։
ՄԻՋՆԱՄԱՏՆ ասաց՝ գայլե՜ րն եկան։
ՄԱՏՆԵՄԱՏՆ ասաց՝ դե շո՜ւտ, դե շո՜ ւտ,

ելեք փախչեմք:
ՃԿՈՒՅԹՆ ասաց՝ ճստլի՜կ եմ,
Պստլի՜կ եմ,
Ոտքե՜ր չունեմ,
Թևե՜ր չունեմ,
Ինչպե՞ս փախչեմ…

ԲՈՒԹ ՄԱՏՆ ասաց՝մենք չենք փախչի։
Գայլերի դեմ չենք նահանջի։
Ոա-ուփ տանք,
Դառնանք բռույցք,
Ջարդենք նրանց քիթ ու մռութ։

Читать далее «Ընտանեկան առցանց ամառային ճամբար․ Հունիսի 12-19»