Դասվարների սեմինար-պարապմունք․Նոյեմբերի 16.11. 2022

2֊րդ դասարանի դասագրքում  եղած առաջադրանքներից յուրաքնչյուրից` ըստ տեսակի, 2֊ական առաջադրանք ավելացնել։

  1. Ուշադիր նայի՛ր այս բառերին։ Գրի՛ր, թե դրանց մեջ որ մասն է կրկնվում։

Օրինակ 1.

Ջրաման Ոսկեգործ Գրչատուփ

ջրավազան Ոսկեզօծ Ձեռագիր

Անձրևաջուր Ոսկեգույն Սևագիր

Աղաջուր Ոսկեհեր Գրագիտություն

Ջրաղաց Ոսկեպատ Գրաճանաչ

Օրինակ 2.

Ձնեմարդ Մանկատուն Կաթնամթերք

Ձնագնդիկ Տնամերձ Կաթնաման

Ձյունանուշ Թոնրատուն Կաթնատամ

Ձնաբուք Հացատուն Կաթնատու

Սպիտակաձյուն Վերնատուն Կաթնաշոռ

2.Շարունակի՛ր այսպես․

Օրինակ 1.

Համակարգիչս կամ ______________________________________։

Եղբայրս կամ _____________________________________։

Փուրիկս կամ ____________________________________։

Մատիտս կամ ______________________________________։

Գիրքս կամ ______________________________________։

Իմ ուսուցիչը կամ ուսուցիչս։

Իմ աղջիկը կամ _______________________________։

Իմ կոշիկը կամ _________________________________։

Իմ բաժակը կամ ____________________________________։

Իմ մայրիկը կամ __________________________________։

Իմ զգեստը կամ __________________________________։

Օրինակ 2.

Պայուսակս կամ ______________________________________։

Նկարս կամ _____________________________________։

Հեռախոսս կամ ____________________________________։

Քույրիկս կամ ______________________________________։

Պապիկս կամ ______________________________________։

Իմ թոռնիկը կամ _______________________________։

Իմ ականջօղը կամ _________________________________։

Իմ բաճկոնը կամ ____________________________________։

Իմ ռետինը կամ __________________________________։

Իմ գլխարկը կամ __________________________________։

3.Դու կարո՛ղ ես այս նախադասությունները լրացնել.

եմ, ես, է, ենք, եք, են

էի, էիր, էր, էինք, էիք, էին

Օրինակ 1

Աղջիկը վազում _______։ Նա լսում ________________։

Տղան երգում _____________։ Տատիկը գործում __________։

Մենք պարում_______։ Ճամփորդները բարձրանում ________։

Նրանք ծափահարում _________։ Տղաները խաղում _________։

Ես լողում ___________։ Երեխաները կարդում_______________։

Դու գեղեցիկ _____________։ Ես երջանիկ _______________։

Օրինակ 2

Մեքենան շարժվում _______։ Դու ուտում________________։

Պապիկը զբոսնում _____________։ Հայրիկը աշխատում __________։

Լուսինեն քնում _______։ Հարևանները տոնում ________։

Դերասանները հեռանում _________։ Դուք խաղում _________։

Նա ժպտում ___________։ Մենք կարդում_______________։

Մայրիկը պատրաստում _____________։ Նա գեղեցիկ _______________։

4․Երկու բառ այնպես միացրու, որ ծանոթ բառ ստանաս

այսպես՝ խաղ + ընկեր =խաղընկեր

Օրինակ 1․

Դաս, սենյակ, սեր, խաղ, ընկեր, կաթ․ ատամ․ ծաղիկ, փունջ, աշխատանք

Օրինակ 2․

Ձյուն,սենյալ, հինգ , հյուր,ջուր, երես, գնդիկ, ավազան, ժպիտ, քսան

5․Ո՞ր բառերը մոտ կամ նույն իմաստն ունեն.

Օրինակ 1․

Ուրախ, մեծ, սպիտակ, համարձակ, գեղեցիկ, պայծառ,մաքուր

սիրուն — ____________________________

զվարթ — ____________________________

Խոշոր — ____________________________

մեծ — ____________________________

քաջ — ____________________________

ջինջ- ____________________________

ճերմակ — ____________________________

լուսավոր — ____________________________

6.Սրանք վանկեր են։ Փորձի՛ր միացնել և բառեր ստանալ։

այսպես՝ ծա-ղիկ — ծաղիկ

Օրինակ 1․

գի, մա, տեզ, բամ, բա, բակ, վես, ժակ , ծուն, շեր, աղ, պար

Օրինակ 2․

Այ, լո, գի, տիկ, լիկ, պա, ղաք, կա, նիր, րագ, լո, քա, նիկ