Տեղեկանք

  • Ֆիզիկական միջավայրում աշխատանքի մինուսները 

Ֆիզիկական միջավայրում աշխատանքի դժվարությունները կապված են քաղաքային երթուղայինների վատ աշխատանքի հետ։

  • Հեռավար աշխատանքի արդյունավետության ձեր անձնական ցուցանիշներ

 դեկտեմբերի ֆլեշմոբի խնդիրների լուծումներ

սովորողների հետ կապ էլեկտրոնային նամակագրություն

ենթակայքում նյութերի հրապարակում

սովորողների զարգացման բնութագրերի լրացում

Ուսումնական ձմեռ նախագծի աշխատանքների համակարգում

  • Սովորողների հետ աշխատանք-ենթակայքում հրապարակում

ենթակայքում նյութերի հրապարակում