Միասնական, ծիսական հարսանեկան պատրաստություններ 2. Հյուսիս, Արևելք 

«Փնջատուն», «Հարսնառ» ՝ կրթահամալիրի Արևելյան դպրոցից ծրագրով միասնական, ծիսական հարսանեկան պատրաստություններ։