Մարզական ստուգատես

Հունվարի 29-ին Հյուսիսային դպրոցի 1․1 դասարանի սովորողները ձմեռային քայլքով հասան Մայր դպրոց և մասնակցեցին մարզական ստուգատեսւն՝ հանձնելով 6 տարեկանների խմբին համապատասխան նորմատիվները։

Շնորհակալություն մեր մարզիչներին։