Գնահատում.ամփոփում

Վերապատրաստում
3-րդ խումբ
Վերապատրաստող մասնագետ՝ Գևորգ Հակոբյան
Այս շաբաթ պարտադիր ատեստավորման 3-րդ խումբն իր դասընթացն անցկացրեց տիար Գևորգի հետ։ Դասընթացի այս շաբաթվա բաղադրիչը սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատումն էր։ Այն բաժանված էր վեց պարապմունքի և ներառում էր 15 ժամ։ Յուաքանչյուր պարապմունքի քննարկել ենք նախապես առանձնացված թեմաները։ Հիմանական թեմաները հետևյալն էին՝ ե՞րբ են գնահատումո՞վ է գնահատումի՞նչն են գնահատումինչպե՞ս են գնահատումինչո՞ւ գնահատել։
Շատ հետաքրքիր ու բովանդակալից քննարկումներ ու բանավեճեր եղան։ Միմյանց լսեցինք, մեր կարծիքներով ու փորձով փոխանակվեցինք։ Կարևորում եմ, որ խմբում առանձնացված չեն միայն դասվարները, քանի որ հետաքրքիր է լսել Ավագ ու Միջին դպրոցի առարկայական դասավանդողների փորձը, առաջարկությունները, դիտարկումները։

Որպես ծնող նույնպես բացահայտումներ ունեցա և շատ ուրախ եմ, որ Ավագ դպրոցում դասավանդում են առողջ մտածելակերպ ունեցող ու անկողմնակալ դասավանդողներ։

Սովորողի գնահատում թեման այնքան կարևոր է, որ քննարկումները պետք է լինեն անընդհատ և շարունակելի։