Հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքները

Հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքներ

Ժամաքանակը՝ 5 ժամ

Կրեդիտների քանակը՝ 3

Թեման՝  Դասվարի, դասարանական բլոգը՝ դասվարի աշխատանքային գործունեության բաց հարթակ

Ուսումնական գործընթացում՝ տարբեր նախագծեր, նյութեր ուսումնասիրելիս՝ սովորողի հետազոտական աշխատանքը, սովորողի՝ հետազոտական աշխատանք իրականացնելու խթանումը, դրա կազմակերպումն ուսուցչի համար կոնկրետ աշխատանք է։ Անհրաժեշտ է, որ դասավանդողն ինքն առանձնացնի սկզբունքներ, որոնց իրականացումն էլ կդառնա կոնկրետ ուսուցում և սովորողի, սովորողների խմբի աշխատանքը ընդունելու, գնահատելու հիմք։ Կարևոր է

1. Թեմայի ընտրությունը, ընտրության հիմնավորումը (որքանով է արդիական, ինչպես է ազդելու աշխատանքի, սովորողների վրա, ինչպես է զարգանալու)

2. Աշխատանքը նախագծելու կարողությունը

3. Աշխատանքին/ նախագծին ներկայացվող պահանջների սահմանումը

4. Աշխատանքը գնահատելու գործիքները

Հետազոտական աշխատանքի կառուցվածքը

 1. Տիտղոսաթերթ
 2. Բովանդակություն
 3. Ներածություն, որտեղ հիմնավորվում է թեմայի ընտրությունը, ձևակերպվում է աշխատանքի հստակ նպատակը (Տեքստը շարադրելիս անհրաժեշտ է հղում կատարել այն աղբյուներին, որոնիցի փոխառնվել են օգտագործված նյութերը)
 4. Բաժիններ՝

.Բլոգը՝ առցանց ուսումնական հարթակ

 • Ինչ է իրենից ներկայացնում բլոգը:
 • Ով է ստեղծել, երբ:
 • Բլոգների տեսակները: Հայտնի բլոգներ, բլոգերներ:

2.Բլոգավարությունը կրթահամալիիում

 • Երբվանից է կրթահամալիրը անցել բլոգավարության
 • Մեկ սովորող, մեկ համակարգիչ ծրագիրը կրթահամալիրում
 • Դասավանդողի բլոգ
 • Սովորողի բլոգ

3.Բլոգը որպես դասվարի գործունեության գործիք

 • Ինչպե՞ս է դասվարը օգտագործում իր բլոգը ուսումնական գործունեության մեջ
 • Բլոգավարության հմտությունների փոխանցումը սովորողներին

Աշխատանքային նախագիծ 12.09-16.09

Անհրաժեշտ հիգիենիկ միջոցներ`

 • ախտահանիչ միջոց
 • թաց և չոր անձեռոցիկներ
 • անհատական ջրի շիշ, թերմոս
 • դիմակ 

Իրականացվող ուսումնական նախագիծ

Ես․ ուսումնական նախագիծ

«Լողափնյա աշուն» ուսումնական նախագիծ

Տիեզերք․ ուսումնական նախագիծ

Շաբաթվա ընթերցանության նյութեր․

ինչու՞ է երկինքը կապույտСкачать

Շաբաթվա մաթեմատիկա՝

12 սեպտեմբերի, երկուշաբթի

08:30-09։00 Սովորողների դիմավորում

09։00-09։15 Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

09։20-10:05Ես և շրջակա /ռուսերեն

10:10-10:55 Երգ

11:00-11:40 Մայրենի

11։45-12։05 Ընդմիջում

12։10-12։55 Մաթեմատիկա

12.55-13.35 Ես և շրջակա/անգլերեն

Ես և շրջակա աշխարհը․ Ինչո՞ւ է երկինքը կապույտ

13 սեպտեմբերի, երեքշաբթի

08:30-09։00 Սովորողների դիմավորում

09։00-09։15 Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

09.20-10.05-Մայրենի

10.10-10.50-Մաթեմատիկա

10.55-11.15-Շախմատ

11.15-11.35-Ուրախ օտար լեզու՝Ռուսերեն

11։50-12։10 Ընդմիջում

12։10-12.30- Շախմատ

12.30 -12. 50-Ուրախ օտար լեզու՝ անգլերեն

12։50-13.35 Ընտրությամբ գործունեություն

14 սեպտեմբերի, չորեքշաբթի

08:30-09։00 Սովորողների դիմավորում

09։00-09։15 Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

09։20-10։05-Մայրենի

10։10-10։55 Ես և շրջակա /ուրախ օտար լեզու՝ ռուսերեն

11։00-11։40 Տեխնոլոգիական գործունեություն․ Թեման ՝ արև

11։45-12։05 Ընդմիջում

12։10-12։45 Ուրախ օտար լեզու՝ անգլերեն/Ես և շրջակա

12։55-13։35 Շախմատ

16 սեպտեմբերի, հինգշաբթի

08:30-09։00 Սովորողների դիմավորում

09։00-09։15 Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

09։20-10։05 Մայրենի

10։10-10։55 Մաթեմատիկա

11։00-11։40 Կերպարվեստ

11։45-12։05 Ընդմիջում

12։10-12։55 Ես և շրջակա աշխարհ/ ուրախ օտար լեզու՝Անգլերեն

13։00-13։35 Մարմնամարզություն

16 սեպտեմբերի, ուրբաթ

08:30-09։00 Սովորողների դիմավորում

09։00-09։15 Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

09։20-10։05 Ընտրություն

10։10-10։50 Ես և շրջակա / ուրախ օտար լեզու՝ ռուսերեն

11։00-11։40 Մաթեմատիկա

11։45-12։05 Ընդմիջում

12։10-12։45 Մարզական պարապմունք՝ հեծանվավարություն

12։55-13։55 Երգ և պար ՝ Ազգային պարի ուսուցում․ Ծաղկաձորի